Engrossalg Trønderrock - Bestillingsskjema

Tindegruppa NTNUI ga i august 2011 ut en ny klatrefører for Trondheimsområdet. Siden den forrige utgaven fra 2004, som nå er utsolgt, er det kommet til flere nye klatrefelt og mange nye ruter på gamle felt. Den nye klatreføreren er ment å bli en praktisk bruksfører med et godt design som dekker alle de brukte klatrefeltene i Trondheimsområdet.

Fakta om føreren

Priser for engros-kjøp

Utsalgspris

Utsalgsprisen på boka skal settes til kr 300,-.

Inntekter fra salg og boltefondet

Alle Tindegruppas inntekter fra salget av boka settes av på en egen konto, “Tindegruppas boltefond”. Alle midler fra denne kontoen skal gå uavkortet til innkjøp av materiell og utstyr til bolting og rebolting, samt utgjøre en avsetning for å finansiere fremtidige førere (Jf Tindegruppas statutter).

Tindegruppa ber derfor om forståelse for at differansen mellom engrospriser og utsalgspris er lavere enn for andre varer. Både kunden som kjøper boka, så vel som forretninger som selger denne med lav fortjeneste, er dermed med på å finansiere og sikre utviklingen av nye klatrefelt og rebolting av gamle felt i Trondheimsområdet.