Ny ordning på utlån av utstyr

Frå hausten 2017 blir det litt forandring i korleis ein låner utstyr frå Tindegruppa. Det blir satt opp to tidspunkt i veka for henting og levering av utstyr. Disse tidspunkta er 

  • Mandag 11.55
  • Torsdag 09.55

Ein henter utstyret på I-bygget (SiT Gløshaugen) som vanleg. Du skal fortsatt sende mail på forhånd til utstyrsansvarlig der du skriv når du skal låne utstyr, kva du vil låne og når du vil hente og levere utstyret.

BORROWING EQUIPMENT

From September 2017 the way you borrow equipment will change. There will be two set times each week for picking up and delivering gear. These times are

  • Monday 11:55
  • Thursday 09:55

You pick up the equipment at SiT Gløshaugen as usual. You should still send a mail in advance to the equipment manager and write what you want to borrow and when you want to pick up and deliver the equipment.

Vi har 28 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Artikkelvisninger
775255
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen