Tilbakebetaling av konurranseutgifter

Tindegruppa-NTNUI dekker følgende utgifter ifm med konkurransedeltakelse i NorgesCup-serien (herunder NM på tau):

  • 100% av startkontigent
  • 50% av reiseutgifter

Regning m kvitteringer legges i en konvolutt merket Tindegruppa-NTNUI og legges i posthylla på idrettsbygget Gløs.

Kriterier/regler for refusjon

  • Kun medlemmer av Tindegruppa-NTNUI kan få dekket utgiftene. Dvs de som har betalt inn engangsavgiften sin og registrert seg på nettet. Dette skal være i orden FØR konkurransedeltakelsen.
  • Kun NTNUI-medlemmer får dekket utgiftene. 
  • I utgangspunktet dekkes kun nasjonale konkurranser i NorgesCupserien her NM inkludert.
  • Billigste reisemåte skal velges (dette etter skjønn)
  • Bilkjøring dekkes etter en sats på 2kr/km
  • Gyldige kvitteringer må kunne fremlegges (inkludert boardingkort ved flyreise).
  • Medlemmer som mottar individuell støtte til kurs, konkurransedeltakelse og tilsvarende er forpliktet til å bidra med dugnadsarbeid for Tindegruppa. Påkrevd innsats i denne sammenheng fastsettes på årlig basis av styret.
  • Tindegruppa er avhengig av støtte fra hovedstyret for å kunne dekke utgifter til konkurranser. For å få støtte fra hovedstyret kreves bekreftelse på deltakelse (innbydelse som viser hvor mye startkontigenten er på og resultatliste). Det er utøverens ansvar å fremskaffe dokumentasjonen. Hvis du har spørsmål eller er usikker på reglene, ta kontakt med kasserer før konkurransen.

Lever regning med kvitteringer fortløpende slik at kasserer kan ha kontroll over forbrukte midler i forhold til budsjett og tildeling. 

Vi har 27 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Artikkelvisninger
775248
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen